Gewoon geld geven

Stel je voor dat we met elkaar armoede in ons land weten te doorbreken. Dan geven we zo’n 830.000 mensen die in armoede leven weer kans op een menswaardig bestaan. Daarom maakt Kansfonds ruimte voor een totaal andere aanpak: Gewoon geld geven. En we leren van wat dat oplevert. De insteek? De beste remedie tegen armoede is bestaanszekerheid!

Bekijk de video over Gewoon geld geven

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

broer en zus

Op onze themapagina lees je alles over de problematiek rondom armoede en schulden.

Ga naar de themapagina

Breekijzer naar een menswaardig bestaan

Jarenlang hebben organisaties ingezet op allerlei oplossingen om mensen in armoede te helpen. Kansfonds ook. Zoals sociale steun bieden en een schuldhulpmaatje inzetten. Maar het is niet genoeg – en dat zal het ook nooit zijn. Want met het belangrijkste probleem doen we niks. Mensen in armoede ontbreekt het gewoonweg aan genoeg geld om rond te komen.

Waarom is het armoedecijfer in Nederland al zó lang zó hoog? We kijken naar gezinnen, helpen ze met van alles. Alsof bij hén de oplossing ligt – en dus het probleem. Wat nou als niet zíj tekortschieten, maar wij als samenleving? Dan richten we ons dus op de verkeerde oplossingen.

Bas Pieck Programmaleider

Wat als je armoede bestrijdt met bestaanszekerheid en vertrouwen in de ander?

Met ons breekijzer ‘Gewoon geld geven’ krijgen gezinnen in armoede twee jaar lang waar het ze aan ontbreekt: geld. Zelf bepalen de gezinnen waar ze dit geld aan besteden. Omdat zij het beste weten waar het gezin behoefte aan heeft. Een oplossing die simpel en vernieuwend is en uitgaat van een positief mensbeeld.

Intussen gaan we met elkaar na wat deze armoedeaanpak in de weg staat, hoe dat is op te lossen en wat de effecten zijn. Welke rafels in het systeem worden zichtbaar? En wat leert dat ons over hoe het beter kan?

 1. Stap 1

  Geld geven

  • 2 jaar
  • €150 per maand
  • Minstens 600 gezinnen
  • Zonder verplichtingen en tegenprestaties
 2. Stap 2

  Onderzoeken

  • Succes- en faalfactoren
  • Effecten op gezin
  • Businesscase kosten en opbrengsten
  • Noodzakelijke systeemaanpassingen
  Over het onderzoek
 3. Stap 3

  Maatschappelijk agenderen

  • Het verhaal achter armoede
  • Weeffouten in het maatschappelijk systeem die mensen in armoede houden
Gezin Lilla en Zsolt GGG

Groeiende karavaan

Een groeiend aantal gemeenten wil de kansen van gezinnen in armoede vergroten en zich inzetten voor een doorbraak. De gemeente Zaanstad bijvoorbeeld. Deze lefgemeente gaat met ons de tegendraadse aanpak uitproberen. Ook trekken experts, fondsen en vernieuwers met ons op. Zo vormen we samen een groeiende karavaan met eenzelfde missie.

Bekijk de partners van Gewoon geld geven
Martin + dochters eten GGG gezin

Lief en leed delen

Gezinnen in 3 gemeenten- Amsterdam, Tilburg en Zaanstad – doen mee aan het onderzoek. Zij laten ons meekijken naar hoe het huidige systeem in hun leven uitpakt en wat hun kansen juist zou kunnen vergroten. Hoe overwinnen ze hun hindernissen? Waar dromen de gezinnen van? En hoe lukt het ze om armoede te doorbreken als ze wat extra financiële armslag zouden hebben?

Het vreet aan ons: ‘s nachts wakker worden met de angst dat we dakloos raken omdat we onze betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. We hebben gelukkig nog geen schulden, maar we dichten voortdurend het ene gat met het andere.

Anita en Staats

Daarom Gewoon geld geven

 • Omdat de armoedecijfers in ons land zo schrikbarend hoog zijn
 • Omdat armoede niet verdwijnt zolang er gebrek is aan het belangrijkste
 • Omdat vooroordelen een oplossing tot nu toe in de weg staan
 • Omdat het de hoogste tijd is voor een doorbraak, met hulp van iedereen

Geef jij ook?

Wil je ook iets doen om armoede in gezinnen te doorbreken? Doneer dan aan ons programma Gewoon geld geven. Alle steun is welkom.

Doneer aan ons programma

Uitgelichte artikelen

Pleiten voor een nieuwe visie op armoede

Met de uitkomsten van Gewoon geld geven wil Kansfonds de samenleving en overheden laten zien dat het anders kan. Van een armoedesysteem waarin fraudebestrijding, wantrouwen en controle centraal staan, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen en menswaardigheid. Met wet- en regelgeving die te begrijpen is en minder complex dan het huidige systeem.

Aanjaaggroep

Kansfonds richt onder andere een ‘Aanjaaggroep’ op, met emeritus lector Roeland van Geuns als voorzitter. Een groep vrije en kritische denkers, doeners en (ervarings)deskundigen op het vraagstuk van armoede in Nederland. Mensen die weten wat er speelt in de maatschappij, die zich uitspreken over het armoedevraagstuk, erover publiceren en een visie hebben op andere omgang met de problematiek. Een groep die ons scherp houdt en uitkomsten van de aanpak en het onderzoek van Gewoon geld geven verder brengt.

Contact

Heb je een vraag over Gewoon geld geven? Stel ze aan een van de collega’s: